LUR geskok oor pasiënte op bankies en vloere slaap by Church of Scotland-hospitaal