Pretoria Mediese Kernenergie Eenheid binne enkele maande vir tweede maal gesluit, kos SA miljoene Rand per dag