Skokkende statistieke oor verpleegsters se swak werkomstandighede in Suid-Afrika

Is Dr Aaron Motsoaledi fiddling while healthcare is burning?